Door het jaarlijks inenten is er geen Q-koorts meer!

Ga terug

Af en toe krijgen we de vraag: hoe zit het eigenlijk met de Q-koorts, bestaat deze nog? Laten we beginnen te zeggen dat er op Breevoort nog nooit Q-koorts is geweest. Wat ons betreft zal deze er ook nooit komen. Op 10 april zijn alle geiten weer preventief ingeënt. Even terug in de herinnering: de Q-koorts brak in 2007 uit, vooral in de provincie Noord-Brabant. In onze regio was er nauwelijks sprake van. In 2009 startte de geitensector met het jaarlijks preventief inenten van alle geiten. Je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment de Q-koorts “oud-nieuws” is geworden; de ziekte komt al geruime tijd niet meer voor op geitenbedrijven.